Температура на самозапалување

Температура на самозапалување на некоја супстанца претставува најниската температура на која доаѓа до нејзино спонтано запалување при нормален атмосферски притисок и без присуство на пламен или искра.

Надворешни врскиУреди