Овошје е средство преку кое растение во цут шири семе. Самото присуство на семе т.е., плод покажува дека составот е најверојатно овошје но семињата не секогаш потекнуваат од овошје. Зборот „овошје“ има поинакво значење во кулинарска смисла во споредба со ботаничка. Многу дефинирани ботанички овошја се третирани како зеленчук во готвењето бидејќи тие не се слатки како на пример, тиква, краставица, домат, грашок, грав, пченка, модар патлиџан и пиперка. Во кулинарска смисла, овошја се слатки растителни производи здружени со семиња, а зеленчук е секој солен или помалку сладок растителен производ. Оревите се класифицирани како овошен плод иако се многу поцврст и помрсен производ.

Овошје

Овошјето како мотив во уметноста уреди

Наводи уреди

  1. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 48-49.