уреди   

ФИЗИКА

Физика (од грчки: φυσικός (physikos)= природно) е наука што се занимава со енергијата и нејзиниот однос со материјата. Заради значењето на енергијата во историјата на вселената, енергијата е клучот во процесот на разлагање на материјата во нејзините најосновни делови, по што и физиката често се смета за фундаментална наука. Прочитајте повеќе

уреди   

Избрана статија

Ласер (англиски: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation или засилување на светлината со стимулирана емисија на зрачење) е оптички извор кој емитира фотони во кохерентен зрак. Зборот исто така потекнува од глаголот ласира кој што значи „да се создава кохерентна светлина“ или пак „ да се сече со кохерентна светлина“, и претставува корен на зборот ласер. Ласерската светлина е скоро монохроматска, т.е. се состои од единечна бранова должина односно боја емитирана во тесен сноп. Ова е спротивно на вообичаените извори на светлина, како обичната светилка која емитира некохерентни фотони во скоро сите правци, и вообичаено во широк спектар на бранови должини.

Во 1916, Алберт Ајнштајн ги постави темелите за пронаоѓањето на ласерот и неговиот предок, масерот, со револуционерна редеривација на Планковиот закон за зрачење заснован на концептите на спонтана и индуцирана емисија. Теоријата остана заборавена сè до Втората Светска војна. Прочитајте повеќе

уреди   

Категории

уреди   

Избрана слика

Поглед низ цевка на калеидоскоп.
уреди   

Избрана биографија

Алберт Ајнштајн (14 март, 187918 април, 1955) бил германски теориски физичар, најпознат по неговата теорија на релативноста и теоријата за масено-енергетска еквиваленција, . Ајнштајн ја добил Нобеловата награда за физика во 1921 година „за неговата работа во полето на теориската физика, а особено за неговото откритие на фотоелектричниот ефект. Прочитајте повеќе


уреди   

Дали сте знаеле...

уреди   

Клучни статии

уреди   

Поврзани портали

уреди   

Физика на останатите вики проекти...

Викивести
(англиски)
Викицитат
(англиски)
Викиризница
(англиски)
Викиизвор
(англиски)
Викикниги
(англиски)