Количество — поим што се користи во однос на мерката (број, сума) на еден скалар, вектор, број на предмети или на некој друг начин за обележување на вредност на збир или група на предмети.

Поимот некогаш се користи како спротивен на замислата за качество.

Потекло на поимот

уреди

Потеклото на поимот во македонскиот јазик соодветствува на она во латинскиот јазик. Поимот „количество“ (латински: quantitas) претставува одговор на прашањето „колкав“ (латински: quantis).