Републички пат III-198

автопат во Пиринска Македонија

Републички пат II-198 (бугарски: Републикански път II-198) — второкласен пат од републичката патна мрежа на Бугарија кој наполно се протега на територијата на Пиринска Македонија. Има должина од 94,7 км.

Републички пат II-198
Републикански път II-198
Информации за правецот
Должина:94,7 км
Поважни клучки
Од:87,7 км на II-19, Неврокоп
До:ГП „Златарево“ кон Ново Село, граница со Р Македонија
Патна мрежа
Сообраќај во Бугарија

Патот се двои надесно на 87,7. км од патот II-19 во источниот дел на градот Неврокоп (Гоце Делчев). Минува низ градскиот центар и со доста свиоци се искачува нагоре по Пирин, поминувајќи низ Даг Чифлик (Добротино) и стасува до седлото Попови Ливади (Папазчаир, 1430 м). Оттаму почнува долго и постепено спуштање од планината кон Светиврачко-петричката Котлина кај селото Катунци. Во оваа делница патот проаѓа само низ Горно Спанчево. По Катунци продолжува во западен працец, минува низ селата Врања, Долно Спанчево, Чучулигово и Марино Поле, го сече патот I-1 (на 446,9 км) и оди преку реката Струма, поминува низ селото Покровник (Дрангово) и стасува до градот Петрич. Од градот патот продолжува повторно на запад, ја пресекува реката Струмица и крај нејзиниот лев брег низ селата Првомај и Струмешница стасува до граничниот премин „Златарево за Ново Село на границата со Р Македонија, каде продолжува како автопат М6 од македонската патна мрежа.

Републички пат ІI-198
Патишта што со излези надесно
(населено место, бр. на патот, правец)
Км Патишта што се излези налево
(населено место, бр. на патот, правец)
Општина Неврокоп II-19, 87,7 км, Неврокоп 0,0 Неврокоп 87,7 км, II-19, Општина Неврокоп
с. Даг Чифлик (Добротино) 9,6 с. Даг Чифлик (Добротино)
Општина Свети Врач 17,6 Општина Свети Врач
(за с. Пирин) општински пат ← 29,2
с. Горно Спанчево 37,1 → с. Горно Спанчево, општински пат (за с. Храсна)
(за с. Ковачево) општински пат ← 38,9
(за с. Черешница) општински пат ← 41,7
44,7 → општински пат (за с. Калиманци)
(за с. Долна Сушица/Златолист) општински пат с. Катунци 46,4 ← с. Катунци, 50,2 км, III-1906 (от с. Копривлен)
→ с. Катунци, општински пат (за с. Пиперица)
(за с. Хрсово) општински пат с. Врања 50  с. Врања
Општина Петрич 52,1 Општина Петрич
с. Долно Спанчево 56,6 → с. Долно Спанчево, општински пат (за с. Ново Хоџово)
с. Чучулигово (Петричко) 59,6 → с. Чучулигово (Петричко), општински пат (за с. Кулата)
с. Марино Поле 61,2 с. Марино Поле
I-1, 446,9 км → 62,8 → 446,9 км, I-1
64,3 → општински пат (за с. Тополница)
с. Покровник (Дрангово) 66,3 с. Покровник (Дрангово)
(за с. Митино) општински пат ← 70,4
70,9 → општински пат (за с. ’Рждак)
(от 435,8 км на път I-1) III-108, 12,7 км, Петрич 74,1 Петрич, општински пат (за с. Елешница/Беласица)
79,4 → општински пат (за селата Елешница/Беласица и Коларово)
(от 5,6 км на път III-108) III-1084, 13,9 км, с. Првомај
(за с. Мендово) општински пат, с. Првомај
79,7 с. Првомај
(за с. Дреновица) општински пат ← 83,7
(за с. Масли Чифлик/Кладенци) општински пат ← 86,9
(за с. Боровичене) општински пат, с. Струмешница 87,6 с. Струмешница
94,3 → општински пат (за с. Габрене)
граница со Р Македонија, ГП „Златарево“ 94,7 ГП „Златарево“, граница со Р Македонија

Поврзано уреди

Наводи уреди

Надворешни врски уреди