Струмица (река)

Реката Струмица или Струмешницарека која се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија и потоа со своето корито навлегува во Република Бугарија каде се влева како десна притока на реката Струма.

Струмица
Strumeshnitsa-river-2.jpg
Местоположба
Држава
Физички особености
Извор 
 • местоПлачковица
УстиеСтрума
 • место
кај Митино, Бугарија
Должина114 км
Особености на сливот
ТечениеСтрумаЕгејско Море

Должината на реката е 114 км, од кои 81 на територијата на Република Македонија и 33 на територијата на Република Бугарија. Оваа река претставува и најголемата притока на Струма.

ТечениеУреди

Струмица е десна притока на реката Струма, и има должината од 114 км, од кои 81 км од нејзиното течение се во Македонија, а 33 во Бугарија. Вкупната површина на сливот изнесува 1465 км2, со просечен пад од 18‰. Реката ги одводнува јужните падини на планините Плачковица и Огражден, североисточните падини на планината Смрдеш и северните делови на планината Беласица, како и Радовишкото и Струмичкото поле и југозападниот дел на Петричко-санданската котлина.

 
Реката Струмица во Бугарија

Река Струмица извира под името Стара река на 1346 m надморска височина на планината Плачковица. До градот Радовиш тече на југ по длабока долина, потоа кај градот излегува од планината, свртува југоисточно и влегува во Радовишкото поле, а потоа на околу 10 км - кај Струмичкото поле постепенно свртува на исток држејќи ја оваа насока се до нејзиниот влив. По граничниот премин Ново Село навлегува во бугарска територија откако тече во широка и плитка долина со многу меандри. Минува на околу 2 км северно од градот Петрич и се влева од десно во реката Струма, на 93 м надморска височина, на 2 км североисточно од селото Митино. Речиси по целиот тек во Струмичкото поле во Македонија и Петричкото поле во Бугарија коритото и е коригирано со насипи за заштита на вода.

 
Реката Струмица во близина на Самуиловата тврдина.

Границите на сливното подрачје се следните:

 • на југозапад, запад, север и североисток – со сливот на реката Вардар, која се влева во Егејско Море;
 • на север – со сливовите на реките Лебница и Рибник, десни притоки на Струма;
 • на југ – со сливните подрачја на малите десни притоки на реката Струма, кои течат јужно од планината Беласица.

По течението на реката таа минува низ 12 населени места, од кои во Македонија – 9 населени места, 1 град и 8 села, а во Бугарија – 3 села.

Македонија

Бугарија

ПритокиУреди

Притоки: → лева притока, ← десна притока

Во Македонија:

Во Бугарија

 • ← Свиговица
 • ← Ремешница
 • ← Клјучка река (Липница)
 • Градешница
 • ← Јаворнишка река
 • ← Камешница
 • ← Коларовска река
 • ← Иваник
 • Луда Мара (Петричка река)

Риби во рекатаУреди

Во реката живеат следниве видови риби: лин, кефал, мрена, скобар, штука и други.

ЗначењеУреди

Реката Струмица е од непроценливо значење за земјоделството во Радовишкото, Струмичкото и Петричкото поле, бидејќи поголемиот дел од водите на реката се користат за наводнување во жешките летни месеци.

ПоврзаноУреди