Ново Село

појаснителна страница

Ново Село може да се однесува на повеќе населени места:

Во Македонија уреди

Села
Општини

Во Егејска Македонија уреди