Ново Село

појаснителна страница

Ново Село може да се однесува на повеќе населени места:

Во Република МакедонијаУреди

Села
Општини

Во Егејска МакедонијаУреди