Список на NGC-објекти (6001–7000)

список на статии на Викимедија

Ова е список на објектите со број 6001–7000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

6001–6100

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6025 расеано ѕвездено јато Јужен Триаголник 16ч 03м &1000000000000004200000042с −60° 30′ &1000000000000000000000000″ 5,1
6027 (дел од Сејфертовиот Секстет) заемоделувачка галаксија Змија 15ч 59м &1000000000000012700000012,7с +20° 45′ &1000000000000004700000047″ 14,7
6027a (дел од Сејфертовиот Секстет) заемоделувачка галаксија Змија 15ч 59м &1000000000000011500000011,5с +20° 45′ &1000000000000001400000014″ 15,1
6027b (дел од Сејфертовиот Секстет) заемоделувачка галаксија Змија 15ч 59м &1000000000000011000000011,0с +20° 45′ &1000000000000004200000042″ 15,4
6027c (дел од Сејфертовиот Секстет) заемоделувачка галаксија Змија 15ч 59м &1000000000000012100000012,1с +20° 44′ &1000000000000004700000047″ 16,0
6027d (дел од Сејфертовиот Секстет) спирална галаксија Змија 15ч 59м &1000000000000013200000013,2с +20° 45′ &1000000000000003300000033″ 15,6
6027e (дел од Сејфертовиот Секстет) заемоделувачка галаксија Змија 15ч 59м &1000000000000015100000015,1с +20° 45′ &1000000000000005500000055″ 16,5
6043 заемоделувачка галаксија Херкул 16ч 005м &1000000000000001200000001,2с[2] +17° 46′ &1000000000000002600000026″[2] 15,4
6087 расеано ѕвездено јато Рамнило 16ч 19м −57° 56′ 5,9
6093 Месје 80 збиено ѕвездено јато Скорпија 16ч 17м &1000000000000002500000002,5с −22° 58′ &1000000000000003000000030″ 8,7

6101–6200

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6121 Месје 4 збиено ѕвездено јато Скорпија 16ч 23м &1000000000000035400000035,4с −26° 31′ &1000000000000003200000032″ 8,1
6124 расеано ѕвездено јато Скорпија 16ч 25м &1000000000000003600000036с −40° 40′ &1000000000000000000000000″ 5,8
6125 елиптична галаксија Змеј 16ч 19м &1000000000000011700000011,7с +57° 59′ &1000000000000000300000003″ 13,0
6127 (дупликат на NGC 6125) елиптична галаксија Змеј 16ч 19м &1000000000000011700000011,7с +57° 59′ &1000000000000000300000003″ 13,0
6128 (дупликат на NGC 6125) елиптична галаксија Змеј 16ч 19м &1000000000000011700000011,7с +57° 59′ &1000000000000000300000003″ 13,0
6152 расеано ѕвездено јато Рамнило 16ч 33м −52° 38′ 8,1
6164 HD 148937;
SAO 226891
променлива ѕвезда и расеана маглина Рамнило 16ч 33м &1000000000000052400000052,4с −48° 06′ &1000000000000004000000040″ 7,0
6165 HD 148937;
SAO 226891
променлива ѕвезда и расеана маглина Рамнило 16ч 33м &1000000000000052400000052,4с −48° 06′ &1000000000000004000000040″ 7,0
6171 Месје 107 збиено ѕвездено јато Змијоносец 16ч 32м &1000000000000031900000031,9с −13° 03′ &1000000000000001300000013″ 10,0
6188 маглина обод расеана маглина Олтар
6193 расеано ѕвездено јато Олтар 16ч 41м −48° 46′ 5,3

6201–6300

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6205 Месје 13;
збиено јато во Херкул
збиено ѕвездено јато Херкул 16ч 41м &1000000000000004100000041с +36° 27′ &1000000000000003700000037″ 5,8
6210 планетарна маглина Херкул 16ч 44м &1000000000000029500000029,5с +23° 48′ &1000000000000000000000000″ 12,3
6218 Месје 12 збиено ѕвездено јато Змијоносец 16ч 47м &1000000000000014500000014,5с −01° 56′ &1000000000000005200000052″ 8,5
6231 расеано ѕвездено јато Скорпија 16ч 54м &1000000000000008500000008,5с −41° 49′ &1000000000000003600000036″ 2,8
6240 неправилна галаксија Змијоносец 16ч 52м &1000000000000059000000059,0с +02° 24′ &1000000000000000200000002″ 14,7
6242 расеано ѕвездено јато Скорпија 16ч 55м −39° 28′ 7,1
6254 Месје 10 збиено ѕвездено јато Змијоносец 16ч 57м &1000000000000009000000009,0с −04° 05′ &1000000000000005800000058″ 6,4
6266 Месје 62 збиено ѕвездено јато Змијоносец 17ч 01м &1000000000000012600000012,6с −30° 06′ &1000000000000004500000045″ 8,6
6273 Месје 19 збиено ѕвездено јато Змијоносец 17ч 02м &1000000000000037700000037,7с −26° 16′ &1000000000000000500000005″ 8,5

6301–6400

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6302 маглина Бубачка планетарна маглина Скорпија 17ч 13м &1000000000000044200000044,2с −37° 06′ &1000000000000001600000016″ 7,1
6304 ESO454-SC2 збиено ѕвездено јато Змијоносец 17ч 14м &1000000000000032500000032,5с −29° 27′ &1000000000000004400000044″ 8,22
6333 Месје 9 збиено ѕвездено јато Змијоносец 17ч 19м &1000000000000011800000011,8с −18° 30′ &1000000000000005900000059″ 9,4
6334 маглина Мачкина Шепа остаток од супернова Скорпија 17ч 19м &1000000000000058000000058,0с −35° 57′ &1000000000000004700000047″
6340 спирална галаксија Змеј 17ч 10м &1000000000000025100000025,1с +72° 18′ &1000000000000001700000017″ 11,9
6341 Месје 92 збиено ѕвездено јато Херкул 17ч 17м &1000000000000007300000007,3с +43° 08′ &1000000000000001200000012″ 6,3
6357 маглина Војна и Мир расеана маглина Скорпија 17ч 24м −34° 20′
6369 маглина Мал Дух планетарна маглина Змијоносец 17ч 29м &1000000000000020400000020,4с −23° 45′ &1000000000000003400000034″ 16,6
6397 збиено ѕвездено јато Олтар 17ч 40м &1000000000000041400000041,4с −53° 40′ &1000000000000002500000025″ 7,4

6401–6500

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6402 Месје 14 збиено ѕвездено јато Змијоносец 17ч 37м &1000000000000036200000036,2с −03° 14′ &1000000000000004500000045″ 9,6
6405 Месје 6;
јато Пеперутка
расеано ѕвездено јато Скорпија 17ч 40м −32° 12′ 4,5
6475 Месје 7 расеано ѕвездено јато Скорпија 17ч 54м −34° 47′ 3,5
6494 Месје 23 расеано ѕвездено јато Стрелец 17ч 57м −18° 59′ 6,0
6496 збиено ѕвездено јато Скорпија 17ч 59м &1000000000000002000000002,0с −44° 15′ &1000000000000005500000055″ 10,0
6500 спирална галаксија Херкул 17ч 55м &1000000000000059800000059,8с +18° 20′ &1000000000000001800000018″ 13,4

6501–6600

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6514 Месје 20;
Триделна Маглина
расеана маглина Стрелец 18ч 02м &1000000000000002300000023с −23° 02′ 6,8
6520 расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 03м −27° 53′ 7,6
6522 (сместено во Бадеовиот Прозорец) збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 03м &1000000000000034100000034,1с −30° 02′ &1000000000000000200000002″ 10,7
6523 (сместено во Месје 8 (маглина Лагуна)) расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 03м −24° 23′
6530 (сместено во Месје 8 (маглина Лагуна)) расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 05м −24° 22′ 4,7
6531 Месје 21 расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 04м −22° 29′ 6,0
6537 планетарна маглина Стрелец 18ч 05м &1000000000000013100000013,1с −19° 50′ &1000000000000003500000035″ 13,6
6543 маглина Мачкино Око планетарна маглина Змеј 17ч 58м &1000000000000033400000033,4с +66° 38′ &1000000000000000000000000″ 9,8
6559 расеана маглина[1] Стрелец 18ч 10м -24°
6560 спирална галаксија Херкул 18ч 05м &1000000000000014200000014,2с +46° 52′ &1000000000000005300000053″ 14,2
6565 планетарна маглина Стрелец 18ч 11м &1000000000000052500000052,5с −28° 10′ &1000000000000004200000042″ 12,5
6575 елиптична галаксија Херкул 18ч 10м &1000000000000057500000057,5с 31° 06′ &1000000000000005700000057″ 13,0
6578 планетарна маглина Стрелец 18ч 16м &1000000000000016500000016,5с −20° 27′ &1000000000000000300000003″ 12,9
6589 расеана маглина Стрелец 18ч 16м &1000000000000050400000050,4с −19° 53′ &1000000000000002400000024″ 10,5
6590 расеана маглина Стрелец 18ч 17м &1000000000000000000000000с −19° 53′ 9,8
6600 (дупликат на NGC 6599) галаксија Херкул 18ч 15м &1000000000000043000000043,0с 25° 54′ &1000000000000004500000045″ 13,62

6601–6700

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6601 галаксија Змеј 18ч 11м &1000000000000044300000044,3с 61° 27′ &1000000000000001200000012″ 15,6
6602 галаксија Херкул 18ч 16м &1000000000000034300000034,3с 25° 02′ &1000000000000003900000039″ 14,6
6603 Месје 24 расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 18м −18° 26′ 11,1
6604 јато со магливост Змиска Опашка 18ч 18м &1000000000000002900000002,9с −12° 14′ &1000000000000003500000035″ 6,5
6605 расеано ѕвездено јато Змиска Опашка 18ч 16м &1000000000000021700000021,7с −15° 00′ &1000000000000005500000055″ 6,0
6606 галаксија Лира 18ч 14м &1000000000000041600000041,6с ° 43′ &1000000000000001600000016″ 13,6
6607 галаксија Змеј 18ч 12м &1000000000000014700000014,7с ° 61′ &1000000000000001900000019″ 15,3
6608 галаксија Змеј 18ч 12м &1000000000000028900000028,9с ° 61′ &1000000000000001700000017″ 14,9
6609 галаксија Змеј 18ч 12м &1000000000000033600000033,6с ° 61′ &1000000000000001900000019″ 14,5
6610 галаксија Херкул 18ч 11м &1000000000000051200000051,2с 14° 58′ &1000000000000005400000054″ 12,83
6611 Месје 16;
маглина Орел
расеано ѕвездено јато Змија 18ч 19м −13° 49′ 6,6
6612 галаксија Лира 18ч 16м &1000000000000010800000010,8с ° 36′ &1000000000000000400000004″ 14,5
6613 Месје 18 расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 20м −17° 06′ 7,2
6614 галаксија Паун 18ч 25м &1000000000000007700000007,7с −63° 14′ &1000000000000005100000051″ 12,1
6615 галаксија Змијоносец 18ч 18м &1000000000000033500000033,5с 13° 15′ &1000000000000005400000054″ 13,2
6616 галаксија Херкул 18ч 17м &1000000000000041100000041,1с 22° 14′ &1000000000000001800000018″ 14,0
6617 галаксија Змеј 18ч 14м &1000000000000002500000002,5с 61° 19′ &1000000000000001000000010″ 14,7
6618 Месје 17;
маглина Лебед;
маглина Омега
расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 20м &1000000000000002600000026с −16° 11′ 6,7
6619 галаксија Херкул 18ч 18м &1000000000000055500000055,5с 23° 39′ &1000000000000002000000020″ 13,1
6620 планетарна маглина Стрелец 18ч 22м &1000000000000054100000054,1с −26° 99′ &1000000000000001800000018″ 12,7
6621 галаксија Змеј 18ч 12м &1000000000000055300000055,3с 68° 21′ &1000000000000004800000048″ 14
6622 галаксија Змеј 18ч 12м &1000000000000059800000059,8с 68° 21′ &1000000000000001400000014″ 15,0
6623 галаксија Херкул 18ч 19м &1000000000000042900000042,9с 23° 42′ &1000000000000002000000020″ 13,3
6624 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 23м &1000000000000040700000040,7с −30° 21′ &1000000000000003900000039″ 8,7
6625 расеано ѕвездено јато Штит 18ч 23м &1000000000000002000000002,0с −12° 01′ &1000000000000002600000026″ 9,0
6626 Месје 28 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 24м &1000000000000032900000032,9с −24° 52′ &1000000000000001100000011″ 8,7
6627 галаксија Херкул 18ч 22м &1000000000000038900000038,9с ° 15′ &1000000000000004100000041″ 13,2
6628 галаксија Херкул 18ч 22м &1000000000000021900000021,9с ° 23′ &1000000000000002800000028″ 13,0
6629 планетарна маглина Стрелец 18ч 25м &1000000000000042400000042,4с −23° 12′ &1000000000000001000000010″ 11,3
6630 галаксија Паун 18ч 32м &1000000000000035100000035,1с −63° 17′ &1000000000000003600000036″ 13,7
6631 расеано ѕвездено јато Штит 18ч 27м &1000000000000011300000011,3с −12° 01′ &1000000000000005200000052″ 11,7
6632 галаксија Херкул 18ч 25м &1000000000000003100000003,1с ° 27′ &1000000000000003200000032″ 12,3
6633 расеано ѕвездено јато Змијоносец 18ч 27м &1000000000000031200000031,2с +06° 34′ &1000000000000001200000012″ 5,0
6634 Месје 69 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 31м &1000000000000023200000023,2с −32° 20′ &1000000000000005300000053″ 9,3
6635 галаксија Херкул 18ч 27м &1000000000000037100000037,1с ° 14′ &1000000000000004900000049″ 13,5
6636 галаксија Змеј 18ч 22м &1000000000000003900000003,9с ° 66′ &1000000000000003700000037″ 13,5
6637 Месје 69 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 31м &1000000000000023200000023,2с −32° 20′ &1000000000000005300000053″ 9,3
6638 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 30м &1000000000000056200000056,2с −25° 29′ &1000000000000004700000047″ 9,2
6639 расеано ѕвездено јато Штит 18ч 30м &1000000000000059300000059,3с −13° 09′ &1000000000000002100000021″
6640 галаксија Лира 18ч 28м &1000000000000008300000008,3с ° 34′ &1000000000000001800000018″ 13,7
6641 галаксија Херкул 18ч 28м &1000000000000057400000057,4с ° 22′ &1000000000000005400000054″ 13,5
6642 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 31м &1000000000000054200000054,2с −23° 28′ &1000000000000003400000034″ 8,9
6643 галаксија Змеј 18ч 19м &1000000000000046400000046,4с ° 74′ &1000000000000003400000034″ 11,5
6644 планетарна маглина Стрелец 18ч 32м &1000000000000034700000034,7с −25° 07′ &1000000000000004400000044″ 10,7
6645 расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 32м &1000000000000037900000037,9с −16° 53′ &1000000000000000200000002″ 8,5
6646 галаксија Лира 18ч 29м &1000000000000038700000038,7с ° 39′ &1000000000000005100000051″ 13,0
6647 расеано ѕвездено јато Стрелец 18ч 32м &1000000000000049300000049,3с −17° 13′ &1000000000000004300000043″
6648 двојна ѕвезда Змеј 18ч 25м &1000000000000037800000037,8с ° 64′ &1000000000000005800000058″
6649 расеано ѕвездено јато Штит 18ч 33м &1000000000000027900000027,9с −10° 24′ &1000000000000001000000010″ 8,9
6650 галаксија Змеј 18ч 25м &1000000000000028000000028,0с ° 68′ &1000000000000000000000000″ 13,9
6651 галаксија Змеј 18ч 24м &1000000000000019700000019,7с ° 71′ &1000000000000003600000036″ 13,3
6652 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 35м &1000000000000045700000045,7с −32° 59′ &1000000000000002500000025″ 8,5
6653 галаксија Паун 18ч 44м &1000000000000038400000038,4с −73° 15′ &1000000000000004800000048″ 12,5
6654 галаксија Змеј 18ч 24м &1000000000000007600000007,6с ° 73′ &1000000000000001100000011″ 11,8
6655 двојна ѕвезда Штит 18ч 34м &1000000000000030900000030,9с −05° 55′ &1000000000000001500000015″
6656 Месје 22 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 36м &1000000000000024200000024,2с −23° 54′ &1000000000000001200000012″ 7,2
6681 Месје 70 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 43м &1000000000000012600000012,6с −32° 17′ &1000000000000003100000031″ 9,8
6694 Месје 26 расеано ѕвездено јато Штит 18ч 45м −09° 23′ 8,0

6701–6800

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6705 Месје 11;
јато Дива Патка
расеано ѕвездено јато Штит 18ч 51м −06° 16′ 6,3
6709 расеано ѕвездено јато Орел 18ч 51м +10° 19′ 7,2
6712 збиено ѕвездено јато Штит 18ч 53м &1000000000000004300000004,3с −08° 42′ &1000000000000002200000022″ 9,9
6715 Месје 54 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 55м &1000000000000003300000003,3с −30° 28′ &1000000000000004300000043″ 9,2
6720 Месје 57;
Ring маглина
планетарна маглина Лира 18ч 53м &1000000000000035100000035,1с +33° 01′ &1000000000000004500000045″ 14,7
6723 збиено ѕвездено јато Стрелец 18ч 59м &1000000000000033100000033,1с −36° 37′ &1000000000000005300000053″ 8,7
6726 маглина Јужна Круна 19ч 02м[1] −35° 53′[1]
6727 маглина Јужна Круна 19ч 02м[1] −36° 54′[1]
6729 маглина Јужна Круна 19ч 01м &1000000000000046400000046,4с −36° 57′ &1000000000000004000000040″
6744 спирална галаксија Паун 19ч 09м &1000000000000045300000045,3с −63° 51′ &1000000000000002100000021″ 9,2
6745 заемоделувачки галаксии Лира 19ч 01м &1000000000000041700000041,7с +40° 44′ &1000000000000004800000048″ 13,3
6751 планетарна маглина Орел 19ч 05м &1000000000000055600000055,6с −05° 59′ &1000000000000003300000033″ 15,8
6752 збиено ѕвездено јато Паун 19ч 10м &1000000000000051800000051,8с −59° 58′ &1000000000000005500000055″ 7,0
6755 расеано ѕвездено јато Орел 19ч 08м +04° 14′ 8,6
6760 збиено ѕвездено јато Орел 19ч 11м &1000000000000012100000012,1с +01° 01′ &1000000000000005000000050″ 11,4
6766 планетарна маглина Лира 20ч 10м &1000000000000023700000023,7с +46° 27′ &1000000000000004000000040″ 11,9
6779 Месје 56 планетарна маглина Лира 19ч 16м &1000000000000035500000035,5с +30° 11′ &1000000000000000400000004″ 8,9
6781 планетарна маглина Орел 19ч 18м &1000000000000028100000028,1с +06° 32′ &1000000000000001900000019″
6782 спирална галаксија Паун 19ч 23м &1000000000000059100000059,1с −59° 55′ &1000000000000002300000023″ 12,7
6790 планетарна маглина Орел 19ч 22м &1000000000000057000000057,0с +01° 30′ &1000000000000004600000046″ 12,5
6791 расеано ѕвездено јато Лира 19ч 20м &1000000000000005300000053с +37° 46′ 10,5

6801–6900

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6803 планетарна маглина Орел 19ч 31м &1000000000000016500000016,5с +10° 03′ &1000000000000002200000022″ 15,2
6809 Месје 55 збиено ѕвездено јато Стрелец 19ч 39м &1000000000000059400000059,4с −30° 57′ &1000000000000004400000044″ 8,1
6818 маглина Мал Скапоцен Камен планетарна маглина Стрелец 19ч 43м &1000000000000057800000057,8с −14° 09′ &1000000000000001200000012″ 9,3
6819 расеано ѕвездено јато Лебед 19ч 41м &1000000000000001800000018с +40° 11′ &1000000000000000000000000″ 7,3
6822 Barnard's галаксија неправилна галаксија Стрелец 19ч 44м &1000000000000057800000057,8с −14° 48′ &1000000000000001100000011″ 18
6826 Трепкачка Планетарна Маглина планетарна маглина Лебед 19ч 44м &1000000000000048200000048,2с +50° 31′ &1000000000000003000000030″ 10,2
6838 Месје 71 збиено ѕвездено јато Стрела 19ч 53м &1000000000000046100000046,1с +18° 46′ &1000000000000004200000042″ 7,9
6853 Месје 27;
маглина Тег
планетарна маглина Лисица 19ч 59м &1000000000000036300000036,3с +22° 43′ &1000000000000001600000016″ 7,5
6864 Месје 75 збиено ѕвездено јато Стрелец 20ч 06м &1000000000000004800000004,8с −21° 55′ &1000000000000001600000016″ 10,0
6866 расеано ѕвездено јато Лебед 20ч 3.7м +44° 00′ 7,6
6872 спирална галаксија Паун 20ч 16м &1000000000000056000000056,0с −70° 46′ &1000000000000000300000003″ 12,5
6884 (дупликат на NGC 6766) планетарна маглина Лебед 20ч 10м &1000000000000023700000023,7с +46° 27′ &1000000000000004000000040″ 11,9
6888 маглина Полумесечина расеана маглина Лебед 20ч 12м &1000000000000000700000007с +38° 21′ 7,4
6891 планетарна маглина Делфин 20ч 15м &1000000000000008800000008,8с +12° 42′ &1000000000000001600000016″ 10

6901–7000

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
6913 Месје 29 расеано ѕвездено јато Лебед 20ч 23м &1000000000000005600000056с +38° 31′ 7,3
6914 расеана маглина Лебед 20ч 25м +42°
6934 збиено ѕвездено јато Делфин 20ч 34м &1000000000000011500000011,5с +07° 24′ &1000000000000001500000015″ 10,5
6946 спирална галаксија Кефеј 20ч 34м &1000000000000051400000051,4с +60° 09′ &1000000000000001800000018″ 10,5
6960 маглина Превез расеана маглина Лебед 20ч 45м &1000000000000038000000038,0с +30° 42′ &1000000000000003000000030″
6981 Месје 72 збиено ѕвездено јато Водолија 20ч 53м &1000000000000027900000027,9с −12° 32′ &1000000000000001300000013″ 10,0
6994 Месје 73 астеризам[3] Водолија 20ч 59м −12° 38′ 8,9
6995 (дел од маглината Превез) расеана маглина Лебед 20ч 57м +31° 13′
6996 здружение на ѕвезди Лебед 20ч 56м &1000000000000002500000025с +45° 28′
6997 расеано ѕвездено јато Лебед 20ч 56м &1000000000000004000000040с +44° 39′ 10,0
6998 елиптична галаксија Микроскоп 21ч 01м &1000000000000037700000037,7с −28° 01′ &1000000000000005500000055″ 15,6
6999 леќеста галаксија Микроскоп 21ч 01м &1000000000000059500000059,5с −28° 03′ &1000000000000003200000032″
7000 маглина Северна Америка расеана маглина Лебед 20ч 58м &1000000000000004700000047с +44° 20′ 4

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue и Index Catalogue of маглинаe и Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation и Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.
  3. M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). „NGC 6994: - clearly not a physical stellar ensemble“. Astronomy & Astrophysics. 383 (1): 163–170. arXiv:astro-ph/0111601. Bibcode:2002A&A...383..163O. doi:10.1051/0004-6361:20011730.