Ова е список на кинески династии. Поподробни информации за династиите и нивните цареви можат да се најдат на релевантните врски во Списокта. Стиснете на И за историја на династијата, и Ц за Список на нејзините цареви (или други владетели).

Историја на Кина
Историја на Кина
Историја на Кина
ДРЕВНА
3 владетели и 5 цареви
Династија Сја 2100–1600 п.н.е.
Династија Шанг 1600–1046 п.н.е.
Династија Џоу 1045–256 п.н.е.
 З. династија Џоу
 И. династија Џоу
   Пролетно-есенски период
   Период на завојуваните држави
ЦАРСКА
Династија Ќин 221 п.н.е.–206 п.н.е.
Династија Хан 206 п.н.е.–220 н.е.
  З. династија Хан
  Династија Сјин
  Источна династија Хан
Три кралства 220–280
  Веј, Шу и Ву
Династија Ѓин 265–420
  З. династија Ѓин 16 кралства
304–439
  И. династија Ѓин
Јужна и северна династија
420–589
Династија Суј 581–618
Династија Танг 618–907
  ( Втора династија Џоу 690–705 )
5 династии и
10 кралства

907–960
Динстија Љао
907–1125
Династија Сунг
960–1279
  С. династија Сунг З. Сја
  С. династија Сунг Династија Ѓин
Династија Јуен 1271–1368
Династија Минг 1368–1644
Династија ЌинЃ 1644–1911
СОВРЕМЕНА
Република Кина 1912–денес
Народна Република
Кина

1949–денес
Република Кина
(Тајван)
1945–денес

Список на династии

уреди
Династија Врски Период
Тројца владетели и пет цареви 三皇五帝 sān huáng wǔ dì (И - Ц) пред 2070 п.н.е. 628+
Сја xià (И - Ц) 2070 п.н.е. - 1600 п.н.е. 470
Шанг shāng (И - Ц) 1600 п.н.е. - 1046 п.н.е. 554
Западна династија Џоу 西周 xī zhōu (И - Ц) 1046 п.н.е. - 771 п.н.е. 275
Источна династија Џоу

се делат на:
Пролетно-есенски период
Период на завојуваните држави

東周


春秋
戰國

dōng zhōu


chūn qiū
zhàn guó

(И - Ц)


(И - Ц)
(И - Ц)

770 п.н.е. - 256 п.н.е.


722 п.н.е. - 476 п.н.е.
475 п.н.е. - 221 п.н.е.

514


246
254

Ќин qín (И - Ц) 221 п.н.е. - 206 п.н.е. 15
Западна династија Хан 西漢 xī hàn (И - Ц) 206 п.н.е. - 9 н.е. 215
Син xīn (И - Ц) 9 - 25 16
Источна династија Хан 東漢 dōng hàn (И - Ц) 25 - 220 195
Три кралства 三國 sān guó (И - Ц) 220 - 265 45
Западна династија Ѓин 西晉 xī jìn (И - Ц) 265 - 317 52
Источна династија Ѓин 東晉 dōng jìn (И - Ц) 317 - 420 103
Северни и јужни династии 南北朝 nán běi cháo (И - Ц) 420 - 581 161
Суеј suí (И - Ц) 581 - 618 37
Танг táng (И - Ц) 618 - 907 289
Пет династии и десет кралства 五代十國 wǔ dài shí guó (И - Ц) 907 - 960 53
Северна династија Сунг 北宋 běi sòng (И - Ц) 960 - 1127 167
Јужна династија Сунг 南宋 nán sòng (И - Ц) 1127 - 1279 152
Љао liáo (И - Ц) 916 - 1125 209
Ѓин jīn (И - Ц) 1115 - 1234 119
Јуен yuán (И - Ц) 1271 - 1368 97
Минг míng (И - Ц) 1368 - 1644 276
Ќинг qīng (И - Ц) 1644 - 1911 267

Поврзано

уреди