Калиум перманганат

Калиум перманганат е неорганско соединение со формула KMnO4. Претставува сол на K+ и MnO4 јоните. Претставува силно оксидативно средство.

Калиум перманганат
Potassium-permanganate-2004-unit-cell-3D-balls.png
Potassium-permanganate-sample.jpg
Назнаки
7722-64-7 Yes check.svgОк
ChemSpider 22810 Yes check.svgОк
EC-број 231-760-3
3Д-модел (Jmol) Слика
KEGG D02053 X mark.svgН
PubChem 24400
RTECS број SD6475000
UN број 1490
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед purplish-bronze-gray needles
magenta–rose in solution
Мирис odorless
Густина 2.703 g/cm3
Точка на топење
6.38 g/100 mL (20 °C)
25 g/100 mL (65 °C)
Растворливост decomposes in alcohol and organic solvents
Структура
Кристална структура Orthorhombic
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
−813.4 kJ/mol
Стандардна моларна
ентропија
So298
171.7 J K–1 mol–1
Штетност
MSDS External MSDS
EU индекс 025-002-00-9
EU класификација Oxidant (O)
Harmful (Xn)
Dangerous for the environment (N)
Non-Flammable
R-фрази R8, R22, R50/53
S-фрази (застарено) S2, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
OX
Слични супстанци
Други анјони Potassium manganite
Potassium manganate
Друг(и) катјон(и) Sodium permanganate
Ammonium permanganate
Слични супстанци Manganese heptoxide
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (провери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи