Список на Сапа Инки

список на статии на Викимедија

Ова е список на Сапа Инки, односно список на императори на Империјата на Инките.

Сапа Инки
Приказ на Сапа Инките.
Хуринска династија
   Манко Капак
   Синчи Рока
   Локе Јупанки
   Мајта Капак
   Капак Јупанки
Хананска династија
   Инка Рока
   Јавар Вакак
   Виракоча
   Пачакути
   Тупак Инка Јупанки
   Вајна Капак
   Нинан Кујочи
   Уаскар
   Атауалпа
Сапа Инки од Вилкабамба
   Тупак Хуалпа
   Манко Инка Јупанки
   Паулу Инка
   Сајри Тупак
   Титу Куси
   Тупак Амару
Поврзано
   Тавантинсују
   Сапа Инка
   Список

Династија Хурин

уреди
# Сапа Инка Период
1 Манко Капак околу 1200
2 Синчи Рока од 1230
3 Локе Јупанки од 1260
4 Мајта Капак од 1290
5 Капак Јупанки од 1320

Династија Ханан

уреди
# Сапа Инка Период
6 Инка Рока од 1350
7 Јахуар Хуакак од 1380
8 Виракоча од 1410
9 Пачакутек Јупанки 1438 - 1471
10 Тупак Јупанки 1471 - 1493
11 Хуајна Капак 1493 - 1527
12 Хуаскар 1527 - 1532
13 Атахуалпа 1527 - 1533

Сапа Инки од Вилкабамба

уреди
# Сапа Инка Период
14 Тупак Хуалпа 1533
15 Манко Инка Јупанки 1533 - 1544
16 Сајри Тупак 1544 - 1561
17 Титу Куси 1561 - 1570
18 Тупак Амару 1570 - 1572

Поврзано

уреди