Паулу Инка (1518-1549) била марионета Сапа Инка после претходниот марионета Сапа Инка Манко Инка Јупанки. Овој Сапа Инка се побунил против шпанското колонизирање и ја преместил престолнината во Вилкамабма, Перу.

Сапа Инки
Приказ на Сапа Инките.
Хуринска династија
   Манко Капак
   Синчи Рока
   Локе Јупанки
   Мајта Капак
   Капак Јупанки
Хананска династија
   Инка Рока
   Јавар Вакак
   Виракоча
   Пачакути
   Тупак Инка Јупанки
   Вајна Капак
   Нинан Кујочи
   Уаскар
   Атауалпа
Сапа Инки од Вилкабамба
   Тупак Хуалпа
   Манко Инка Јупанки
   Паулу Инка
   Сајри Тупак
   Титу Куси
   Тупак Амару
Поврзано
   Тавантинсују
   Сапа Инка
   Список
Паулу Инка.

Тој бил син на Хуајна Капак и полубрат на Нинан Кујочи, Хуаскар, Атахуалпа, Тупак Хуалпа и Манко Инка Јупанки.

Поврзано

уреди