Нинан Кујочи, роден 1490? и умрел во 1527 бил настариот син на Сапа Инка Хуајна Капак. Тој бил легитимен наследник на престолот, но поради болест тој и неговиот татко умреле и по тој настан се случила граѓанската војна. Бидејќи бил легитимен наследник понекогаш се смета за Сапа Инка, но поради тоа што предвреме умрел голем број извори на го вклучуваат во таа категорија.

Сапа Инки
Приказ на Сапа Инките.
Хуринска династија
   Манко Капак
   Синчи Рока
   Локе Јупанки
   Мајта Капак
   Капак Јупанки
Хананска династија
   Инка Рока
   Јавар Вакак
   Виракоча
   Пачакути
   Тупак Инка Јупанки
   Вајна Капак
   Нинан Кујочи
   Уаскар
   Атауалпа
Сапа Инки од Вилкабамба
   Тупак Хуалпа
   Манко Инка Јупанки
   Паулу Инка
   Сајри Тупак
   Титу Куси
   Тупак Амару
Поврзано
   Тавантинсују
   Сапа Инка
   Список

Поврзано уреди