Виракоча (Сапа Инка)


Виракоча (кечуански: Wiraqocha) бил осмиот Сапа Инка на Кралството Куско и трет владетел од династијата Ханан, кој владеел од 1410 година. Неговиот татко бил Јахуар Хуакак, додека негов син и наследник бил Пачакути. Неговото вистинско име било Хатун Тупак или Рипак, но бил именуван по богот Виракоча после тврдењата дека имал визии. Името на неговата жена било Мама Руну.

Сапа Инки
Приказ на Сапа Инките.
Хуринска династија
   Манко Капак
   Синчи Рока
   Локе Јупанки
   Мајта Капак
   Капак Јупанки
Хананска династија
   Инка Рока
   Јавар Вакак
   Виракоча
   Пачакути
   Тупак Инка Јупанки
   Вајна Капак
   Нинан Кујочи
   Уаскар
   Атауалпа
Сапа Инки од Вилкабамба
   Тупак Хуалпа
   Манко Инка Јупанки
   Паулу Инка
   Сајри Тупак
   Титу Куси
   Тупак Амару
Поврзано
   Тавантинсују
   Сапа Инка
   Список

Виракоча бил инволвиран во конечната борба на Инките со Чанкасите. Различни хриники даваат различни податоци за тоа дали бил херој на војната или кукавица. Според едни, таткото на Виракоча го напуштил главниот град Куско кога нападнале Чанкасите, но Виракоча го одбранил градот. Други пак, тврдат дека Виракоча го напуштил градот и неговиот син Пачакути го спасил Куско.

Поврзано

уреди
Претходник
Јахуар Хуакак
Сапа Инка
о. 1410
Наследник
Пачакути