Годинавреме што и е потребно на Земјата да го заобиколи Сонцето.[1] Попрецизно, тоа е период помеѓу кои било две едноподруго доаѓања на Земјата во одредена положба наспроти Сонцето (конјункција, опозиција...). Во поширока смисла, ова може да се примени на која било планета; на пример, “марсовска година“ е годината на Марс.

Година е време што е потребно Земјата да се сврти ололу Сонцето. Приказ на положба на Земјата и Сонцето за 4 годишни времиња.

Видови годиниУреди

Должина на разни видови годиниУреди

Просечната грегоријанска година изнесува 365,2425 денови = 52,1775 седмици, 8.765,82 часови = 525.949,2 минути = 31.556.952 секунди (просечна сончева, не СИ).

Просечната јулијанска година изнесува 365,25 денови.

Обичната година изнесува 365 денови = 12 месеци = 8.760 часови = 525.600 минути = 31.536.000 секунди.

Престапната година изнесува 366 дана = 12 месеци = 8.784 часови = 527.040 минути = 31.622.400 секунди.

400-годишниот циклус на грегоријанскиот календар има 146097 денови, па според тоа точно 20871 недела.

400-годишниот циклус на јулијанскиот календар има 146100 денови, односно 20871 недела и 3 дена.

СимболУреди

Не постои универзално прифатен симбол за означување на годината како мерка за време. СИ системот не предлага никаков симбол. Меѓународниот стандард ISO 80000-3:2006[2] го предлага симболот, односно буквата “а“ што е земен од латинскиот збор annus (година). Меѓутоа, тоа може да создаде конфузија бидејќи истата ознака се користи и за “ар“ како мерка за површина на земја.

Во македонскиот јазик обично се употребува симболот “г.“ или кратенката “год.“, во англискиот кратенката "y" или "yr", а слично е и кај другите јазици, кои вообичаено ја користат почетната буква од називот.

Годината како мотив во уметноста и во популарната култураУреди

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди

НаводиУреди

  1. Year, Merriam-Webster Dictionary (анг.)
  2. ISO 80000-3:2006 — Величини и единици Женева: Меѓународна организација за стандардизација, 2006. Дел 3: Простор и време (англиски)
  3. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 58-59.
  4. Васил Куноски, Песни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 89-90.
  5. Коле Неделковски, Стихови. Кочо Рацин, Скопје, 1958, стр. 65-66.
  6. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 5.
  7. Discogs, David Bowie – Station To Station (пристапено на 4.3.2022)
  8. Discogs, Ekatarina Velika ‎– Ekatarina Velika (пристапено на 8.8.2020)
  9. YouTube, Majke - '89 (пристапено на 12.1.2021)
  10. Discogs, The Stooges ‎– The Stooges (пристапено на 20.4.2021)