Јуни или житар — шестиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена.

Јуни, од молитвеникот на војводата од Бери, 15 век

Јуни како мотив во популарната култура

уреди
 • „Јуни“ — расказ за деца на македонскиот писател Киро Донев од 2013 година.[1]
 • „Колку бил богат јуни“ — расказ за деца на Киро Донев од 2013 година.[2]
 • „Јуни“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[3]
 • „Деесетти јуни, или крај на учебната година“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[4]
 • „Врнежлив ден во јуни“ (англиски: Rainy Day In June) — песна на британската рок-група Кинкс (The Kinks) од 1966 година.[5]
 • „16 Јуни“ (англиски: June 16th) - песна на американската рок-група Минитмен (Minutemen) од 1984 година.[6]
 1. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 70.
 2. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 71.
 3. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 28.
 4. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 29.
 5. The Kinks – Face To Face (пристапено на 11.2.2023)
 6. Discogs, Minutemen ‎– Double Nickels On The Dime (пристапено на 22.1.2021)