Јуни или житар — шестиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена.

Јуни, од молитвеникот на војводата од Бери, 15 век

Јуни како мотив во популарната култураУреди

  • „Јуни“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[1]
  • „Деесетти јуни, или крај на учебната година“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[2]
  • „16 Јуни“ (англиски: June 16th) - песна на американската рок-група Минитмен (Minutemen) од 1984 година.[3]
  1. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 28.
  2. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 29.
  3. Discogs, Minutemen ‎– Double Nickels On The Dime (пристапено на 22.1.2021)