Јуни или житар — шестиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена.

Јуни, од молитвеникот на војводата од Бери, 15 век