Симбол — во основа е претставителен поим за одреден концепт или квантитет, т.е. идеја, објект, квалитет итн. Во психолошка и филозофска смисла, сите концепти се симболично во природата и репрезентациите за овие концепти се артифакти што го предаваат симболичното значење низ алегорија (но не директно).

Silhouette of a red octagon
Црвениот осумаголник симболизира „стоп” дури и без зборови.

Говорниот јазик, на пример, се состои од поединечни гласови што означуваат симболични концепти (зборови), подредени на начин што понатаму наметнува значење.

Симболот како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Наводи

уреди
  1. Суфиски приказни. Скопје: Темплум, 2017, стр. 81.
  2. Viljem Batler Jejts, Kula. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1978, стр. 140.