Декември или снежник — дванаесеттиот и последен месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од седумте месеци според овој календар што имаат 31 ден.

Декември, од молитвеникот на војводата од Бери, 15 век

Декември како мотив во уметноста

уреди

Наводи

уреди
  1. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 44-46.
  2. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 84.
  3. Блаже Конески, Црква. Скопје: Арс Ламина - публикации, 2021, стр. 36.
  4. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 44.
  5. Džordž Sonders, Deseti decembar. Beograd: Laguna, 2019.
  6. Džordž Sonders, Deseti decembar. Beograd: Laguna, 2019, str. 205-238.
  7. Azra, Filigranski pločnici, Komuna, CD 1005.