Месец е единица на време, која има приближно времетраење колку свртувањето на Месечината околу Сонцето.

Во годината има 12 месеци: јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември, кои имаат свои соодветни изворни македонски имиња.

ПоврзаноУреди