Ноември или студен — единаесеттиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена.

Ноември, од молитвеникот на војводата од Бери, 15 век

Ноември како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Понекогаш, ноември се јавува како тема во одредени дела од уметноста и популарната култура, како што се:

 • „Еден ноември“ (Један новембар) - песна на српскиот писател Иво Андриќ од 1918 година.[1]
 • „Ноември 1936“ - песна на Пол Елијар од 1938 година.[2]
 • „Три песни од ноември 1915 година“ (хрватски: Tri pjesme iz novembra godine hiljadudevetsto i petnaeste) - песна на хрватскиот писател Мирослав Крлежа.[3]
 • „Ветар во ноемвриска ноќ“ (хрватски: Vjetar u novembarskoj noći) - песна на хрватскиот писател Мирослав Крлежа.[4]
 • „Ноември“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[5]
 • „Каков е ноември (по повод Денот на Републиката)“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[6]
 • „Ноемвриски ден“ - песна на германскиот поет Рајнер Марија Рилке.[7]
 • „Ноември“ - расказ од збирката „Окопнети снегови“ на Димитар Солев.[8]

НаводиУреди

 1. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 182.
 2. Пол Елијар, Времето не проаѓа. Скопје: Кочо Рацин, 1966, стр. 41-42.
 3. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 5-9.
 4. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 69.
 5. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 42.
 6. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 43.
 7. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 99.
 8. Александар Спасов, „Димитар Солев или Достоинство на авангардниот реализам“, во: Димитар Солев, Одбрани раскази. Скопје: Мисла, 1970, стр. 5-8.