Ноември или студен — единаесеттиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена.

Ноември, од молитвеникот на војводата од Бери, 15 век

Ноември како тема во уметноста и во популарната култура

уреди
 • „Ноември“ — краток расказ на македонската писателка Марија Ангеловска.[1]
 • „Еден ноември“ (српски: Један новембар) - песна на српскиот писател Иво Андриќ од 1918 година.[2]
 • „Ноември 1936“ - песна на Пол Елијар од 1938 година.[3]
 • „Три песни од ноември 1915 година“ (хрватски: Tri pjesme iz novembra godine hiljadudevetsto i petnaeste) - песна на хрватскиот писател Мирослав Крлежа.[4]
 • „Ветар во ноемвриска ноќ“ (хрватски: Vjetar u novembarskoj noći) - песна на хрватскиот писател Мирослав Крлежа.[5]
 • „Ноември“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[6]
 • „Каков е ноември (по повод Денот на Републиката)“ — песна на македонскиот поет Живко Николовски.[7]
 • „Ноемвриски ден“ - песна на германскиот поет Рајнер Марија Рилке.[8]
 • „Ноември“ - расказ од збирката „Окопнети снегови“ на Димитар Солев.[9]

Наводи

уреди
 1. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 348.
 2. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 182.
 3. Пол Елијар, Времето не проаѓа. Скопје: Кочо Рацин, 1966, стр. 41-42.
 4. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 5-9.
 5. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 69.
 6. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 42.
 7. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 43.
 8. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 99.
 9. Александар Спасов, „Димитар Солев или Достоинство на авангардниот реализам“, во: Димитар Солев, Одбрани раскази. Скопје: Мисла, 1970, стр. 5-8.