Шаблон:Ноември 2017


Ноември или Студен е единаесеттиот месец во годината според Грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена.

Ноември како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Понекогаш, ноември се јавува како тема во одредени дела од уметноста и популарната култура, како што се:

НаводиУреди

  1. Александар Спасов, „Димитар Солев или Достоинство на авангардниот реализам“, во: Димитар Солев, Одбрани раскази. Скопје: Мисла, 1970, стр. 5-8.
  2. Пол Елијар, Времето не проаѓа. Скопје: Кочо Рацин, 1966, стр. 41-42.
  3. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 99.
  4. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 5-9.
  5. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 69.
јануари | февруари | март | април | мај | јуни | јули | август | септември | октомври | ноември | декември