T (латиница)

(Пренасочено од T)
Tt

T е дваесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /t/ или /d/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква т.