Šš

Šлатинична буква која ја претставува фонетската вредност [ʃ]. Оваа буква се користи во чешкиот, словачкиот, хрватскиот, босанскиот, летонскиот, полскиот и литванскиот јазик и за транскрипција на кириличната буква ш во македонскиот и српскиот јазик.