Ǵǵ

Ǵлатинична буква која ја користи македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква ѓ. Буквата ја има истата вредност со соодветната кирилична буква и графемата е иста.

Поврзано

уреди