Aa

Буквата A е првата буква од латиницата. Потеклото на буквата може да се најде во пиктограмот за вол од египетското хиероглифско писмо.[1] Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква а.

НаводиУреди

  1. „A“. The World Book Encyclopedia 1. (1956). Field Enterprises, Inc.