Dž dž

латиничен диграф кој се користи за претставување на фонемата /dʒ/. Оваа буква се користи во словенските јазици, како на пример хрватски јазик, босански јазик, словенечки јазик и за транскрипција на буквата џ во македонскиот и српскиот јазик.