Jj

J — десеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /dʒ/, /j/ или /h/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква ј.