Оваа статија се однесува за буква од латиницата. За други значења, видете W (појаснување)
Ww

W е буква од стандардната латиницата.