Pp

P — шестнаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /p/, /b/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква п.