Gg

G е седмата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /g/, /ʒ/, /dʒ/, /h/ или /ɣ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква г.