Ll

L — дванаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /l/, /ɫ/ или /ʎ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква л.