Nn

N — четиринаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /n/ или /ɲ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква н.