Rr

R — осумнаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /r/, /ʁ/ или /ɾ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква р.