Dd

D — четвртата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /d/, /t/, а во виетнамскиот јазик /j/ или /z/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква д.