Ff

F — шестата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /f/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква ф.