Босански јазик

Босански јазик (Bosanski jezik) е јужнословенски јазик и е мнoгу сличен на стандардите норми на српскохрватскиот јазик. Јазикот е најмногу зборуван во Босна и Херцеговина, во регионот Санџак во Србија и Црна Гора, каде е зборуван од страна на Бошњаците. Дел е од западната група на јужнословенските јазици каде српскохрватскиот јазик е предоминантен и стандарден. Српски, хрватски и босански јазик (плус сегашниот Црногорски), мора да се напомене, се многу слични, скоро идентични јазици кои многу малку па речиси и немаат разлики меѓу себе. Сите три варијанти плус црногорски јазик беа познати и како српскохрватски јазик до 1990 година.

Босански јазик
Bosanski jezik
Застапен воБосна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Турција
ПодрачјеБалкан
Говорници2,7 милиони  
Јазично семејство
Словенско
Јазични кодови
ISO 639-1bs
ISO 639-2bos
ISO 639-3bos

Босанската азбука е заснована врз латиницата. Кирилицата е прифатена исто така, но се помалку е користена денес во Босна и Херцеговина. Името босански јазик е користено помеѓу босанските јазичари и е според ISO-639 стандарди.

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди

Босански јазик
Писмо латиница и кирилица
Пример Прв член од „Декларацијата за човекови права“
Текст Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.
Cвa љyдскa бићa paђajy се слoбодна и jeднакa y достojaнствy и пpaвимa. Она сy oбдаpeна paзyмoм и свиjeшћy и тpeбa да jeднo пpeмa дpyгомe постyпajy y дyхy бpaтствa.
Македонски Сите чoвeчки суштествa се рaѓaaт слoбодни и eднакви по достoинство и прaвa. Tиe се oбдарeни сo рaзум и сoвeст и трeбa да се однесувaaт eдeн кон друг во дуxoт на oпштo чoвeчкaтa припaднoст.
Портал: Јазици