Словенечки јазик

Словенечкиот јазик или, често погрешно нарекуван и само словенски (словенечки: slovenski jezik или slovenščina) е еден од словенските јазици. Го говорат приближно 2 милиони говорници ширум светот, од кои повеќето живеат во Словенија. Тој е еден од малкуте јазици што ја зачувале двоината од праиндоевропскиот јазик. Неговата граматика е доста сложена и големиот број на именувани дијалекти спореден со бројот на говорници индицира на големи варијации во јазикот.

Словенечки јазик
slovenščina
Застапен воСловенија, Италија, Австрија, Унгарија, Хрватска и меѓу емигрантски групи во разни земји
ПодрачјеСредна Европа, Америка, Австралија
Говорници2,2 милиони  
Јазично семејство
Индоевропско
ПисмоСловенечка латиница
Статус
Службен во Словенија
 Европска Унија
Регионален или локален службен јазик во: Австрија, Унгарија, Италија
Регулативен органСловенечка академија на науките и уметностите
Јазични кодови
ISO 639-1sl
ISO 639-2slv
ISO 639-3slv
Slovenes distribution map.png
Местата каде што се зборува словенечки.

АзбукаУреди

Буква фонема македонска еквиваленција
A (a) /a/ А
B (b) /b/ Б
C (c) /ts/ Ц
Č (č) /tʃ/ Ч
D (d) /d/ Д
E (e) /e/, /ɛ/, /ə/ Е
F (f) /f/ Ф
G (g) /g/ Г
H (h) /x/ Х
I (i) /i/ И
J (j) /j/ Ј
K (k) /k/ К
L (l) /l/ Л
M (m) /m/ М
N (n) /n/ Н
O (o) /ɔ/, /o/ О
P (p) /p/ П
R (r) /r/ Р
S (s) /s/ С
Š (š) /ʃ/ Ш
T (t) /t/ Т
U (u) /u/ У
V (v) /ʋ/ В
Z (z) /z/ З
Ž (ž) /ʒ/ Ж

ГласовиУреди

Словенечки јазик
Писмо латиница
Пример Прв член од „Декларацијата за човекови права“
Текст Vsi ljudje se rodilo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati grug z grugim kakor bratje.
Македонски Сите човечки суштествa се раѓaaт слободни и еднакви по достоинство и правa. Tиe се обдарени со разум и совест и требa да се однесувaaт еден кон друг во дуxот на општо човечкaтa припaдност.
Портал: Јазици

СамогласкиУреди

 

СогласкиУреди

  Билабијални Лабиодентални Дентални Алвеоларни Палато-алвеоларни Непчани Веларни
Носни m   n        
Експлозивни p b   t d       k ɡ
Африкативни       ts dz    
Фрикативни   f     s z ʃ ʒ   x  
Апроксимантни   ʋ   l   j  
Вевни       ɾ