S (латиница)

(Пренасочено од S)
Ss

S — деветнаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /s/, /z/ или /ʃ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква с.