O (латиница)

(Пренасочено од O)
Oo

O — петнаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /о/, /ɒ/, /ø/ или /ɔ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква о.