Отвори го главното мени
Kk

K е единаесеттата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /k/ или /g/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква к.