Отвори го главното мени
Ii

I е деветтата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /i/, /j/ или /ɪ/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква и.