E (латиница)

буква од латиницата
(Пренасочено од E)
Ee

E — петтата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /e/ или /i/ и изведени гласови од нив. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква е.