Слад – ‘ртена житарица, најчесто од јачмен, која се пржи за да ги ослободи сите ароми и се користи во производството на пиво, виски и други алкохолни пијалаци.

Слад за производство на виски

Процесот на добивање слад е едноставна операција која го следи природниот развој на житарицата, најчесто јачмен, но исто така пченица, ‘рж, овес, за истата да даде некои ензими и шеќери[1][2][3][4].

ПроизводствоУреди

 
Надолжен пресек на јачменово зрно

Сладот се произведува во сладари, а одговорното лице се вика сладар[5].

Прием на житарицатаУреди

Претставува квалитативно оценување на технолошките показатели – волуменска маса, апсолутна маса, рамномерност на големината на зрната, влажност, содржина на белковини и др.

Прочистување и сортирањеУреди

Прочистувањето се врши во машини кои ги отстрануваат лесните и тешките честички и магнетен сепаратор кој ги задржува металните примеси.

Потоа зрната се сортираат по големина со машини за сортирање заради тоа што различните големини на зрна бараат различно време за киснење. Потоа суровината се складира и во тој период таа може да доузрее што е важен дел во технолошкиот процес.

КиснењеУреди

Преобразувањето на зрната во слад се случува при нивното ‘ртење. За истото да се предизвика, зрната се киснат во вода. Нивната нормална содржина на вода е околу 11-12%, а за изртат потребно е да истата да достигне 42-44%.

’РтењеУреди

’Ртењењето се изведува во уреди кои поддржуваат оптимална влажност, температура и содржина на јаглерод диоксид (CO2) во воздухот. Зрнестата маса периодично се размесува.

Во процесот на ‘ртење на зрната во нив се активираат ензими, кои го разградуваат скробот и високомолекулните протеини во растворливи соединенија. Во оваа фаза суровината се нарекува „зелен слад“.

СушењеУреди

Високата содржина на вода во зелениот слад, го прави истиот нетраен, а тоа го отежнува неговиот транспорт и складирање. Затоа тој се суши во сушални со дување на топол воздух. Процесот трае околу 24 часа, и е специфичен за различни видови сладови. При светли сладови, температурата на крајот на сушењето достигнува 80 степени Целзиусови.

Одвојување на никулцитеУреди

При ‘ртењето на зрната им растат никулци и се налага нивно отстранување. Истото се врши машински со посебни машини.

СкладирањеУреди

Веднаш по сушењето сладот е трошлив и тоа може да ја наруши технологијата на производство на пијалакот. Затоа сладот се складира извесен периода за да достигне рамнотежна влажност. После тоа е спремен за производство.

НаводиУреди

  1. „How to brew manually by John Palmer“.
  2. „Quality Factors for Malting, Brewing and other End-uses“. Oregon State University.
  3. „What is malting?“.
  4. Kirk-Othmer Food and Feed Technology. New York: Wiley-Interscience. 2007. стр. 116–120. ISBN 0-470-17448-X.
  5. Пиво – приказната за златниот пијалак