Семитските јазици се посебна група на јазици и се дел од афроазиската група на јазици. Во оваа група спаѓаат следните јазици:

Семитски
Географска
распространетост:
Близок Исток, Северна Африка, Североисточна Африка и Малта
Класификација:афроазиски
  • семитски
Прајазик:прасемитски
Гранки:
ISO 639-2 и 639-5:sem

Приближна историска распределба на семитските јазици.
Западни и јужни
уреди
Останати
уреди

Поврзано

уреди