Северна Африка

Државите на Северна Африка.

Географска положбаУреди

Северна Африка ја опфаќа територијата од Средоземното Море на север до реката Нигер и езерото Чад на југ. Се простира од Атланскиот Океан на запад до Црвеното Море на исток, односно ги зафаќа териториите што хидрографски главно, гравитираат кон Средоземното Море на север и Атланскиот Океан на северозапад.

ГолеминаУреди

Северна Африк зафаќа околу 13 милиони кm² површина на која живеат околу 200 милиони жители, од кои поголемиот број се Арапи. Поголемиот дел од територијата ја зафаќа пустината Сахара, поради што Северна Африка е најретко населена.

ДемографијаУреди

На територијата на Северна Африка се наоѓаат државите: Мароко, Алжир, Тунис, Либија, Египет, Судан, Западна Сахара и Мавританија. Сите тие излегуваат на море. Повеќето држави во Северна Африка се големи по површина, освен Тунис. Но, поради климатските карактеристики, населеноста и економската развиеност се мошне нерамномерни. Населението е најгусто населено во приморските делови, покрај долините на реките и во оазите. Поголемиот дел од териториите во пустините се ретко или воопшто не се населени. Главни стопански дејности се земјдолеството и сточарството. Од земјоделските прозиводи се одгледуваат жита, маслинки, винова лоза, лимони, портокали, памук и др. Сточарството се одликува со одгледување на овци, кози, камили и говеда. Од рудните богатства во Северна Африка се застапени нафта, фосфати, железо, олово и цинк. Покарактеристични индустриски развиени региони се северниот дел на Египет, Алжир, Либија, Тунис и Мароко - каде што се најразвиени прехрамбената и петрохемиската индустрија. Населението во Северна Африка е воглавно со исламска вероисповед. Демографската слика на Северна Африка со основните податоци изгледа вака:

држава население доминантна
религија
% од вкупното
население
официјален јазик најголема етничка група
  Египет 76,699,427 (2006[1]) Ислам[2] ~ 90[2] арапски[3] Египќани (91 %)[4]
  Судан 30,894,000 (2008, оспорено[5]) Ислам ~ 97 арапски и англиски Арапи (39 %), Црнци (52 %)
  Либија 5,670,688 (попис 2006) Ислам 96.7 арапски повеќето од населението се машни Арапи-Бербери (арабизирани Бербери)
  Тунис 10,673,800 (порц. за 2011) Ислам 99 арапски мешано население од Арапи-Бербери (98%)
  Алжир 29,100,867 (попис 1998) Ислам 99 арапски Бербери (над 90%)
  Мароко 35,657,056 (попис 2011) Ислам 98.7 арапски и берберски мешано население од Арапи-Бербери (99%)
  Чад 10,329,208 (проц. 2009) Ислам 53 арапски и француски нема мнозонска група, види Демографија на Чад
  Нигер 10,790,352 (попис 2001) Ислам 90 француски Хауса (56 %), Џерма 22 %
  Мали 14,517,176 (попис 2009) Ислам 90 француски Мандејци (Бамбарци, Малинке и Сонинке) 30% до 50 %
  Мавританија 3,069,000 (проц. за 2009) Ислам ~100 арапски 30 % Белци (Арапи и Бербери), 30 % Црнци (Сонинке, Тукулери, Фуланци)
  Западна Сахара 405,210 (проц. за 2010) Ислам 99.9 арапски Сахарци

Карти за Северна АфрикаУреди

НаводиУреди

ПоврзаноУреди