Египетски арапски јазик


Египетскиот арапски јазик (Maṣrī, مصري) е јазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на арапски јазици. Овој јазик произлегол од страна на средновековниот арапски јазик. Египетскиот арапски јазик настанал во околината на реката Нил околу градовите Каиро и Александрија. Во денешно време, овој јазик се признава како национален јазик во Египет, додека арапскиот јазик е арапскиот. Исто така, освен во Египет, овој јазик служи и во многу други држави од Азија како втор службен јазик. Вкупниот број на говорници на овој јазик е околу 75 000 000 луѓе.

Египетски арапски јазик
مصري Maṣrī
Зборуван во: Египет
Вкупно говорници:
Јазично семејство: Семитски јазици
 Јужносемитски јазици
  Египетски арапски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: