Амонитски јазикјазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на хананските јазици. Овој јазик го говореле Амонитите кои се споменати во Библијата и кои живееле на територијата на денешен Јордан. Јазикот јазик се јавил во околу V век п.н.е..

Амонитски јазик
Изговораморит
Застапен воМесопотамија
Јазично семејство
Јазични кодови
ISO 639-3