Самарјански хебрејски јазик

Самарјанскиот хебрејски јазикјазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на хебрејскиот јазик. Овој јазик се зборува од страна на Самарјаните (Самирати), кои пишуваат со самарјанската азбука.

самарјански хебрејски јазик
Застапен воБлизок Исток
Јазично семејство
Писмосамарјанска хебрејска азбука
Јазични кодови
ISO 639-3