Асирски новоарамејски јазик

Асирскиот новоарамејски јазикјазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на арамејски јазици. Асирскиот новоарамејски јазик не треба да биде помешен со акадскиот јазик, стариот дијалект на реонот кој бил зборуван во околу 8 век п.н.е. И покрај тоа што овој јазик спаѓа во групата на арамејски јазици, сепак тој не многу нејасен од страна на говорителите на современиот јазик. Најточно, асирскиот новоарамејски јазик бил зборуван во областа помеѓу езерото Урмија, северозападно во Иран и Сирт, југоисточно во Турција. Во моментот, овој јазик претставува јазик на кој зборува “светската дијаспора“. Повеќе од оние кои го зборуваат овој јазик се членови на Асирската источна црква.

Асирски новоарамејски јазик
ܟܐܬܘܪܝܐ Ātûrāyâ, ܣܘܪܬ Sûret
Зборуван во: Ерменија, Австрија, Грција, Иран, Ирак, Палестина, Израел, Сирија, Турција, Франција, САД 
Регион: Турција
Вкупно говорници:
Јазично семејство: семитски
 северозападни
  Асирски новоарамејски јазик 
Писмо: асирска новоарамејска
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: