Западноарамејски јазици

список на статии на Викимедија

Западните арамејски јазици се јазици кои спаѓаат во групата на семитски јазици и во подгрупата на армејски јазици. Овие јазици претежно се зборуваат во Либан во античките времиња.