Источноарамејски јазици

Источните арамејски јазици се јазици кои спаѓаат во групата на семитски јазици и во подгрупата на арамејски јазици. Овие јазици се развивале и зборувале во околината на Месопотамија. Историски погледнато, источните арамејски јазици се биле доминантни во империјата, особено во Персија. Подоцна, голем дел од овие јазици станале дел од религиската богослужба.

Источни арамејски јазици
Застапен воМесопотамија
Јазично семејство
Јазични кодови
ISO 639-3